Czy należy obniżać pensje polityków?

Na początku roku głośno zrobiło się na temat nagród, jakie premier Beata Szydło przyznała ministrom swojego rządu. W odpowiedzi na liczne negatywne komentarze oraz spadek sondażowego poparcia dla rządzących, prezes PiS zapowiedział obniżkę pensji parlamentarzystów oraz samorządowców. W czwartek, 10 maja Sejm uchwalił ustawę obniżającą wysokość uposażenia posłów i senatorów. Zapraszamy do przeprowadzenia zajęć połączonych z dyskusją z uczniami i uczennicami na temat wysokości wynagrodzeń polityków.

Na początku zajęć zapoznaj uczniów i uczennice z kontekstem głośnej debaty publicznej na temat wysokości wynagrodzeń polityków.

Następnie zapisz na tablicy temat dyskusji, np. „Czy należy obniżać pensje polityków?”. Poproś uczniów i uczennice, aby w zeszytach określili swoje stanowisko wobec tak postawionego pytania i podali 2-3 argumenty uzasadniające ich opinię.

Następnie podziel uczniów i uczennice na grupy 4-osobowe. Poinformuj ich, że to są ich pierwotne grupy. Następnie w ramach grup, każdy uczestnik odlicza od 1 do 4. Teraz poproś uczestników z 1, aby uformowały jedną grupę, dwójki formują osobną grupę, trójki osobną, itd.

Każdej nowo uformowanej grupie przypisz perspektywę rozważania tematu zajęć, tj. obniżania wynagrodzeń polityków z punktu widzenia innej grupy społecznej/innego środowiska.

  • Grupa 1: gromadzi argumenty ZA i PRZECIW obniżaniu wynagrodzeń politykom z perspektywy osób bezrobotnych i emerytów;
  • Grupa 2: gromadzi argumenty ZA i PRZECIW obniżaniu wynagrodzeń politykom z perspektywy biznesmenów i przedsiębiorców;
  • Grupa 3: gromadzi argumenty ZA i PRZECIW obniżaniu wynagrodzeń politykom z perspektywy studentów;
  • Grupa 4: gromadzi argumenty ZA i PRZECIW obniżaniu wynagrodzeń politykom z perspektywy rządzących (premiera, ministrów, władz samorządowych);
  • Grupa 5: gromadzi argumenty ZA i PRZECIW obniżaniu wynagrodzeń politykom z perspektywy mieszkańców typowego, małego (15-30 tys. mieszkańców) miasta w Polsce;
  • Grupa 6: gromadzi argumenty ZA i PRZECIW obniżaniu wynagrodzeń politykom z perspektywy mieszkańców dużego, wojewódzkiego miasta w Polsce (powyżej 150 tys. mieszkańców).

Uczniowie i uczennice mają 10 minut na wypisanie argumentów ZA i PRZECIW. Następnie, uczestnicy z powrotem formują swoje grupy pierwotne z początku zajęć. Teraz każdy wnosi do grupy refleksje z dyskusji z perspektywy środowiska, w którym pracował/-a w poprzednim ćwiczeniu. 

W nowych grupach poproś uczniów i uczennice o ponowną rozmowę na temat tego, czy należy obniżać wynagrodzenie polityków oraz określenie wspólnego, grupowego stanowiska wobec pytania zapisanego na tablicy.

Na koniec zajęć poproś wszystkie grupy pierwotne o prezentację na forum swojego zespołowego stanowiska wraz z uzasadnieniem. Przedyskutujcie wspólnie na forum, z czego wynikają rozbieżności lub zbieżności stanowisk grupowych?

Zapytaj uczniów i uczennice, czy po grupowych dyskusjach zmienili swoje stanowisko z początku zajęć lub czy dowiedzieli się czegoś nowego lub usłyszeli coś, co chcieliby później jeszcze przemyśleć? Czy potrzeba wejścia w rolę przedstawiciela konkretnego środowiska była dla nich trudna? A może była ciekawym i inspirującym doświadczeniem?