Czy podatki to nowa forma patriotyzmu?

Jak wynika z Komunikatu z Badań CBOS nr 85/2016 pt. „Postawy wobec płacenia podatków” – dostępny tutaj>> aż 92% Polaków jest przekonana, że należy płacić podatki, ponieważ „to z nich finansowane są ważne cele i potrzeby społeczne, takie jak bezpieczeństwo, służba zdrowia, szkolnictwo, itp.”.

Jednocześnie aż 90% Polaków jest zdania, że pieniądze obywateli trafiające do budżetu są nieracjonalne wydawane, a 87% podziela pogląd, że podatki są zbyt wysokie w stosunku do tego, co państwo zapewnia obywatelom.

Dla 65% Polaków podatki to w dzisiejszych czasach przejaw patriotyzmu. W opinii 87% Polaków uchylanie się od płacenia podatków jest formą okradania współobywateli.

Większość z nas (78%) uważa, że polski system podatkowy jest zbyt skomplikowany, a aż 82% Polaków jest przekonana, że system jest przede wszystkim nieszczelny, tzn. dochodzi do wyłudzeń i wyciekania pieniędzy poza budżet państwa.

Zdania dotyczące rodzaju opodatkowania są wśród Polaków podzielone, jednak większość z nas (66%) opowiada się za progresywnym systemem podatkowym, w ramach którego osoby z wyższym wynagrodzeniem płacą wyższy podatek od dochodów, niż ci, którzy zarabiają mało. Poparcie dla liniowego opodatkowania równym podatkiem wszystkich Polaków, niezależnie od ich poziomu wynagrodzeń, wyraża 24% Polaków.

Badania CBOS są znakomitym punktem wyjścia do dyskusji podczas zajęć lekcyjnych o postawach uczniów wobec płacenia podatków.

Zapraszamy do poprowadzenia z młodzieżą dyskusji na ten temat przy wykorzystaniu następujących pytań:

  • Czy należy płacić podatki? Dlaczego?
  • Na co administracja rządowa i samorządowa przeznacza nasze podatki? Co jest finansowane z naszych podatków?
  • Czy rząd/samorząd dobrze zarządza i administruje naszymi podatkami? Czy jakość usług publicznych odpowiada wysokości naszego budżetu, jaki oddajemy państwu?
  • W jaki sposób w dzisiejszych czasach przejawia się patriotyzm? Jak rozumieją dzisiaj patriotyzm młodzi ludzie? Czy uczciwe płacenie podatków może być przejawem patriotyzmu w dzisiejszej dobie?
  • W jaki sposób Polacy uchylają się od płacenia podatków? Czy można usprawiedliwiać zachowania Polaków związane z uchylaniem się od płacenia podatków bądź wyłudzeniami podatków? Jakie są konsekwencje takich zachowań i jak wpływają na kondycję państwa i nas wszystkich?
  • Czy Polacy, którzy zarabiają dużo więcej niż średnia krajowa powinni płacić wyższe podatki? A może wszyscy, niezależnie od wysokości wynagrodzeń, powinniśmy płacić jednakowy podatek? Jakie są plusy, a jakie minusy każdego z tych rozwiązań? Które z nich przynosi więcej korzyści, jest lepsze z punktu widzenia funkcjonowania państwa?