Czy w Polsce powinien zostać wprowadzony zakaz handlu we wszystkie niedziele?

Sejm w listopadzie przyjął ustawę o wprowadzeniu zakazu handlu w niedziele, która - po rozpatrzeniu poprawek Senatu - zacznie obowiązywać w Polsce 1 marca 2018 r. Zapraszamy do podjęcia dyskusji z uczniami i uczennicami na temat nowych regulacji.

Na początku lekcji można poprosić uczniów i uczennice, aby ustosunkowali się do pytania "Czy w Polsce powinien zostać wprowadzony zakaz handlu we wszystkie niedziele?" poprzez zmianę miejsca - uczniowie i uczennice, którzy/które uważają, że zakaz handlu w niedziele jest słuszną decyzją siadają w ławkach po lewej stronie klasy; uczniowie i uczennice reprezentujący pogląd przeciwny - po prawej stronie klasy, a po środku siadają uczniowie, którzy nie mają zdania na ten temat. 

Nauczyciel prosi uczniów i uczennice do podzielenia się swoim stanowiskiem wraz z uzasadnieniem na forum klasy, zapisując na tablicy pojawiające się argumenty za i przeciw.

Aby poszerzyć uczniom spektrum patrzenia na problem, nauczyciel może rozdać materiały pomocnicze - wydruki dwóch internetowych artykułów: 

prosząc uczniów i uczennice, aby w zeszycie w tabeli ZA/PLUSY, PRZECIW/MINUSY wypisali pojawiające się w artykułach argumenty.

W drugiej części zajęć nauczyciel może podzielić klasę na cztery grupy, reprezentujące stanowiska i potrzeby:

  • pracodawców - przedsiębiorców
  • pracowników
  • konsumentów
  • państwa.

Uczniowie i uczennice, pracując w czterech osobnych grupach, rozmawiają o konsekwencjach krótko- i długoterminowych nowo uchwalonego prawa z perspektywy reprezentowanego przez siebie środowiska,  a następnie prezentują wnioski na forum klasy.

Tak przeprowadzone zajęcia umożliwiają uczniom i uczennicom poznanie szerzej zagadnienia i jego konsekwencji, ustosunkowanie się do niego i uzasadnienie swoich poglądów na ten temat.