Konflikt rosyjsko-ukraiński a relacje Polski z NATO i UE

Konflikt militarny na wschodzie Ukrainy, który rozpoczął się w 2014 roku i wciąż nie został zakończony, przywołał wiele pytań o bezpieczeństwo Polski w kontekście realnych zagrożeń ze strony Rosji. Ponad trzy czwarte Polaków (78%) w 2014 r. uważało, że sytuacja na Ukrainie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski (>>Komunikat z badań CBOS nr 119/2014, sierpień 2014).

W konsekwencji, NATO podjęło działania mające na celu wzmocnienie wschodniej flanki NATO poprzez decyzję o rozmieszczeniu batalionu grup bojowych - żołnierzy amerykańskich w Polsce.

  • Czy w tej sytuacji możemy czuć się już w Polsce bezpieczniej?
  • Czy zagrożenie ze strony Rosji jest w Polsce wciąż realne?

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu "Eksperci: Rosja największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski" autorstwa Adama Palcera i Piotra Burasa, opublikowanego na portalu Rzeczpospolitej w lipcu 2016 r. Treść artykułu dostępna tutaj>>

Artykuł porusza wiele wątków dotyczących bezpieczeństwa Polski jako kraju, zdaniem autorów, "najbardziej narażonego na skutki agresywnej polityki Moskwy". Autorzy uważają, że zagrożenie ze strony Rosji wciąż jest aktualne.

Po lekturze artykułu, serdecznie zapraszamy do dyskusji na temat bezpieczeństwa Polski i relacji z NATO oraz UE w sferze polityki obronnej przy wykorzystaniu następujących pytań:

  • Czy realny jest scenariusz ataku militarnego na Polskę ze strony Rosji? Czy w sytuacji takiego konfliktu Polska jest w stanie odeprzeć atak?
  • Co powinno stanowić priorytet działań polskiego rządu: wzmacnianie własnego potencjału militarnego czy zabieganie o większą obecność sił NATO w Polsce?
  • Czy Polska powinna stale angażować się w sytuację na Ukrainie? Jakie działania w tej sferze mógłby podejmować nasz rząd?
  • Czy bezpieczeństwo i stabilizacja na Ukrainie mają znaczenie dla Polski? Czy Polska powinna bardziej zabiegać o uwagę USA lub państw członkowskich UE w sprawie wciąż tlącego się konfliktu na wschodniej Ukrainie?
  • Czy Polska powinna dążyć do wzmocnienia współpracy wojskowej w ramach Unii Europejskiej? Czy państwa członkowskie UE mogą stać się gwarantem bezpieczeństwa dla Polski?