Podatki w Polsce i na świecie

Podatki to nic innego jak obowiązkowe, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz państwa. Nasze podatki, pobierane bezpośrednio np. w formie podatku dochodowego lub pośrednio np. w formie VAT trafiają nie tylko do skarbu państwa, ale też budżetów województwa, powiatu czy gminy, w której mieszkamy.

Z naszych podatków organy centralne Polski i administracja samorządowa finansują realizację zadań publicznych, np. powszechną edukację, służbę zdrowia, wojsko czy policję. To dzięki naszym podatkom budowane są drogi, utrzymywana jest komunikacja publiczna, remontowane są szkoły, rozbudowywane są boiska i ośrodki sportowe.

Podatki są wewnętrzną polityką rządu, dlatego różnią się w zależności od kraju. Onet.pl przygotował bardzo ciekawą infografikę, dzięki której można porównać stawki podatkowe PIT, VAT i CIT w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Z infografiki dowiedzieć się można, którego dnia w ciągu roku przestajemy przymusowo pracować na potrzeby rządu, a zaczynamy zarabiać wyłącznie dla siebie i swoich rodzin i jak ta data przesuwała się na przestrzeni ostatnich 20 lat. Możemy także się dowiedzieć, w jakich krajach pobierane są tak osobliwe podatki jak np. podatek od krowich gazów czy podatek od gipsu.

Infografikę o podatkach w Polsce i na świecie można obejrzeć tutaj>>

Wykorzystanie infografiki podczas zajęć lekcyjnych to znakomity sposób na rozpoczęcie dyskusji o polityce podatkowej.

  • Czy rząd polski powinien dążyć do podwyższania czy obniżania podatków?
  • Czy powinniśmy z poziomem wysokości pobieranych podatków zbliżać się do najbardziej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej?
  • Czy obciążenia podatkowe przedsiębiorców w Polsce są wyższe niż obciążenia przedsiębiorców innych narodowości?
  • Jakie mogą być konsekwencje podwyższenia, a jakie obniżenia podatków?
  • Które grupy społeczne najbardziej skorzystają na podwyższeniu, a które na obniżeniu podatków?

To tylko niektóre z pytań, do zadania których inspiruje infografika portalu Onet. Serdecznie zachęcamy do wykorzystania podczas lekcji!