Rekonstrukcja rządu a relacje medialne

W polskich mediach coraz rzadziej można znaleźć bezstronne artykuły opisujące wyłącznie fakty. Większość przekazów medialnych - także na temat niezwykle istotnych wydarzeń - jest w pewien sposób zabarwiona subiektywną oceną autora lub redakcji. W ten sposób media wpływają na opinie czytelników i odbiorców.

Warto kształcić w sobie umiejętność odróżniania opinii od faktów i krytycznej oceny tekstów. Ważne wydarzenia ostatnich dni są dobrą okazją do ćwiczeń w tym zakresie. 

We wtorek, 9 stycznia nastąpiła rekonstrukcja polskiego rządu. Prezydent Andrzej Duda powołał 8 nowych ministrów. Wydarzenie to było szeroko komentowane w mediach, jednak większość pojawiających się artykułów na ten temat stanowiła subiektywną ocenę autorów dotyczącą dokonanych zmian w rządzie. 

Młody obywatel i młoda obywatelka, aby wyrobić swój własny pogląd na temat rekonstrukcji rządu powinien i powinna sięgać do różnych źródeł informacji na dany temat i krytycznie oceniać czytane artykuły.

Zapraszamy do pracy z uczniami na lekcji nad kilkoma medialnymi przekazami, jakie pojawiły się po dokonanej rekonstrukcji rządu.

Poproś uczniów i uczennice, aby zapoznali się z powyższymi artykułami i podczas lektury oznaczali róznymi kolorami fakty i opinie/oceny autorów. Następnie poprowadź dyskusję wykorzystując pytania pomocnicze:

  • Co różni tytuły i treść artykułów?
  • W jaki sposób odróżnić opinię od faktów? Jakiego rodzaju środki mowy są wykorzystywane do zabarwienia subiektywną opinią tekstu informacyjnego?
  • Co cechuje artykuł informacyjny, a co opinię/publicystykę?
  • W jaki sposób możemy zweryfikować autentyczność informacji?
  • Czy to, że nie zgadzamy się z daną opinią oznacza, że jest ona nieprawdziwa?
  • Dlaczego warto korzystać z różnych źródeł informacji i sięgać po różnego rodzaju przekazy medialne, aby wyrobić sobie zdanie na dany temat?