Relacja z zajęć o podatkach w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie

W Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie zajęcia dotyczące podatków były realizowane podczas lekcji wychowawczych w klasach trzecich i przez uczniów klasy drugiej w ramach projektu gimnazjalnego.

Uczniowie klasy drugiej, biorący udział w projekcie uczniowskim, zaprezentowali zdobyte podczas zajęć wiadomości dotyczące podatków w dn. 26 marca 2018 r. na sali gimnastycznej przed uczniami klas trzecich i drugich gimnazjum, jak również dla klasy szóstej i siódmej szkoły podstawowej.

Przed publiczną prezentacją wyników prowadzonego projektu, uczniowie wykonali następujące zadania:

  • zapoznali się z wydatkami i dochodami swoich rodzin, gminy, państwa oraz poznali podstawowe pojęcia dotyczące podatków (wiadomości umieszczono na gazetce);
  • przez miesiąc w swoich rodzinach zbierali paragony, które następnie przeanalizowali pod kątem kosztów związanych z VAT (wiadomości umieszczono na laleczkach symbolizujących rodzinę);
  • wykonali prezentację o podatkach korzystając z wiadomości CEO oraz internetu;
  • wykonali zdjęcia zniszczonych ścian, ławek i innych sprzętów publicznych i umieścili je na plakacie.

Swoje wystąpienie przed społecznością szkolną, uczniowie zaangażowani w realizację projektu rozpoczęli od pytania: „Dlaczego nie należy niszczyć otaczających nas sprzętów?”. Następnie przedstawili informacje zawarte na gazetce i w prezentacji. Omówili też swoje wnioski po analizie zebranych paragonów. Na koniec przygotowali pytania do uczniów, aby sprawdzić zrozumienie przekazanych informacji przez publiczność.

Wniosek uczniów z przeprowadzonego projektu brzmiał: „Niszczymy swoje, a nie szkoły”, tłumacząc, że sprzęty publiczne finansowane są ze środków publicznych gromadzonych od obywateli w formie podatków. W ten sposób cała społeczność szkolna została uwrażliwiona na kwestię dbałości o dobro wspólne.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z przeprowadzonego projektu!

Jolanta Ziółkowska
Opiekun SU klas gimnazjalnych
Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie