Relacja z zajęć przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie

W Szkole Podstawowej w Łęgu Probostwie zajęcia z zakresu edukacji o polityce były realizowane podczas  zajęć  dodatkowych dla chętnych uczniów i uczennic z klas drugich i trzecich oddziałów  gimnazjalnych.

W zajęciach warsztatowych dotyczących mediów publicznych, które trwały 3 godziny, wzięło udział 21 uczniów i uczennic. W warsztatach dotyczących relacji Polski z USA/UE/NATO, które również trwały 3 godziny, wzięło udział 18 uczennic i uczniów.

Podczas zajęć dotyczących mediów publicznych, uczniowie i uczennice mieli problem z odróżnieniem mediów publicznych od komercyjnych. Zaskoczyła ich informacja o wysokim abonamencie telewizyjnym w Wielkiej Brytanii. Uczniowie i uczennice chętnie włączali się w dyskusje, byli zainteresowani tematem i cieszyli się, że pozyskują informacje, które nie pojawiają się w standardowym procesie nauczania. Zgodnie stwierdzili na koniec zajęć, że media publiczne są warunkiem państwa demokratycznego.

Podczas warsztatów dotyczących stosunków międzynarodowych i relacji Polski z UE i NATO uczniowie i uczennice mieli trudności z określeniem przykładów polityk, w których Polska przekazała kompetencje na poziom unijny. Uczniowie i uczennice chętnie dyskutowali oraz byli ze sobą zgodni. Stwierdzili, że dbanie o suwerenność w polityce zagranicznej jest bardzo ważna. Poparli zbliżenie Polski do NATO oraz zwiększanie wydatków na obronność. Dostrzegli wiele pozytywnych następstw wynikających z członkostwa Polski w UE, ale odnieśli się też krytycznie do niektórych zjawisk integracyjnych stanowiących w ich opinii „zamach” na suwerenność. Zajęcia były znakomitą okazją do zainteresowania uczniów i uczennice otaczającym ich światem.