Zapraszamy do udziału w nowym programie CEO "Edukacja o polityce"

Młodzi ludzie w większości nie interesują się polityką i nie dyskutują o sprawach ważnych, obecnych w dyskursie publicznym. Nie mają zaufania do polityki i polityków, nie potrafią określać swoich poglądów, niechętnie biorą udział w wyborach.

W odpowiedzi na te problemy, Centrum Edukacji Obywatelskiej proponuje polskim szkołom udział w programie "Edukacja o polityce", w ramach którego zachęcamy do prowadzenia z uczniami i uczennicami zajęć na temat istotnych zagadnień ze sfery polityki.

Zależy nam, aby młodzi ludzie zdobywali rzetelne informacje na wybrane tematy dotyczące życia publicznego, korzystając z różnych źródeł. Dążymy do tego, aby debaty młodych ludzi prowadzone były w duchu wzajemnego szacunku i tolerancji dla różnych poglądów oraz poszukiwania wspólnych, kompromisowych rozwiązań dla kwestii problemowych.

Zapraszamy do organizacji w szkole cyklu lekcji, podczas których uczniowie dyskutować będą na następujące tematy:

  1. Czy media publiczne są konieczne w państwie demokratycznym? Jaką rolę mogą i powinny odgrywać?
  2. Jakie argumenty przemawiają za wyższymi, a jakie za niższymi podatkami? Jaką rolę państwo powinno odgrywać w gospodarce? 
  3. W jakim stopniu Polska powinna angażować się na arenie międzynarodowej? Czy Polska powinna dążyć do zbliżenia i zacieśnienia współpracy transatlantyckiej z USA, współpracy w ramach NATO lub UE?

Każda szkoła uczestnicząca w projekcie otrzyma pakiet materiałów merytorycznych i metodologicznych oraz scenariusze zajęć lekcyjnych. Nauczyciele prowadzący projekt w szkole będą mieli możliwość uczestnictwa w dwóch webinariach tematycznych z udziałem ekspertów (niestety, limit miejsc na szkolenie wprowadzające zostały wyczerpany).

Zapraszamy do zgłoszenia swojej szkoły do udziału w programie "Edukacja o polityce" - rejestracja otwarta jest do 7 listopada 2017 r. tutaj>>

W sekcji 'Do pobrania" poniżej znajdziesz szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu rejestracji na portalu Społeczność CEO.