Media publiczne. Czy media publiczne są konieczne w państwie demokratycznym? Jaką rolę mogą i powinny odgrywać?

Zapraszamy do przeprowadzenia cyklu zajęć o mediach publicznych, podczas których uczniowie i uczennice poznają zadania i funkcje mediów publicznych oraz podejmują dyskusję na temat tego, czy media publiczne są konieczne w państwie demokratycznym. Zajęcia zachęcają także do przeprowadzenia lokalnego projektu młodzieżowego, w ramach którego uczniowie i uczennice tworzą własne media szkolne oraz wcielają się w rolę dziennikarek i dziennikarzy.

Poniżej publikujemy scenariusze trzech zajęć lekcyjnych: Media publiczne. Czy media publiczne są konieczne w państwie demokratycznym? Jaką rolę mogą i powinny odgrywać?

Cele zajęć:

  1. Lekcja ma wprowadzić uczennice i uczniów do tematyki mediów publicznych: dostarczyć im najpotrzebniejszą wiedzę na temat funkcji i zadań mediów publicznych, sposobu ich finansowania, sposobu wyboru ich organów zarządczych. Uczniowie i uczennice samodzielnie wskazują różnice w funkcjonowaniu mediów komercyjnych a mediów publicznych.
  2. Lekcja jest poświęcona dyskusji między uczennicami i uczniami na temat tego, czy media publiczne są konieczne w państwie demokratycznym. Podczas dyskusji uczeń/uczennica wykorzystuje zdobyte podczas poprzednich zajęć informacje na temat mediów publicznych, wyraża własne zdanie na ten temat i uzasadnia je, jest otwarty/-a na odmienne poglądy.
  3. Lekcja dotyczy zaangażowania uczniów i uczennic w lokalny projekt młodzieżowy mający na celu przybliżenie im pracy mediów, dziennikarek i dziennikarzy. Uczeń/uczennica uczy się współpracy z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich oraz korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego.

Scenariusze podzielone są na moduły do dowolnego wykorzystania, modyfikacji lub adaptacji przez nauczycieli i nauczycielki. Każdy moduł składa się z angażujących uczniów i uczennice ćwiczeń, które mają na celu zainteresowanie młodzież tematem mediów publicznych, jak również pomagają uczniom oraz uczennicom ukształtować i wyrazić własne stanowisko na ten temat.

Nauczycieli i nauczycielki, którzy skorzystają z propozycji przeprowadzenia zajęć o mediach publicznych według scenariuszy zajęć CEO, serdecznie zapraszamy do podzielenia się z nami swoją opinią i oceną udostępnionych materiałów - wszystkie uwagi gromadzimy w ankiecie podsumowującej zajęcia dostępnej tutaj>>

 

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Scenariusz media 07 02.pdf (2MB)