Podatki. Jakie argumenty przemawiają za wyższymi, a jakie za niższymi podatkami?

Zapraszamy do przeprowadzenia cyklu zajęć o podatkach, podczas których uczniowie i uczennice poznają rodzaje i stawki podatków w Polsce i podejmują dyskusję na temat tego, czy należy podwyższać czy obniżać podatki. Zajęcia zachęcają także do przeprowadzenia lokalnego projektu młodzieżowego, w ramach którego uczniowie i uczennice poznają strukturę dochodów i wydatków w swojej miejscowości oraz dzielą się zdobytymi informacjami ze społecznością lokalną.

Poniżej publikujemy scenariusze trzech zajęć lekcyjnych: Podatki. Jakie argumenty przemawiają za wyższymi, a jakie za niższymi podatkami? Jaką rolę państwo powinno odgrywać w gospodarce?

Cele zajęć:

  1. Lekcja ma wprowadzić uczniów i uczennice do tematyki podatków: dostarczyć im najpotrzebniejszą wiedzę na temat rodzajów podatków, sposobu ich wydatkowania przez rząd. Podczas lekcji uczniowie i uczennice mają okazję zapoznać się z argumentacją środowisk eksperckich, politycznych i opiniotwórczych odnośnie kwestii podwyższania lub obniżania podatków.
  2. Lekcja jest poświęcona dyskusji między uczennicami i uczniami na temat tego, czy państwo powinno pobierać wyższe czy niższe podatki. Podczas dyskusji uczeń/uczennica wykorzystuje zdobyte podczas poprzednich zajęć informacje na temat podatków, wyraża własne zdanie na ten temat i uzasadnia je, jest otwarty/otwarta na odmienne poglądy i szuka kompromisowego stanowiska.
  3. Lekcja dotyczy zaangażowania uczennic i uczniów w lokalny projekt młodzieżowy mający na celu podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat tego, jak wydatkowane są podatki w ich gminie. Uczeń/uczennica uczy się współpracy z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i wywiązuje się z nich oraz korzysta z procedur i możliwości, jakie stwarzają obywatelom instytucje życia publicznego

Scenariusze podzielone są na moduły do dowolnego wykorzystania, modyfikacji lub adaptacji przez nauczycieli i nauczycielki. Każdy moduł składa się z angażujących uczniów i uczennice ćwiczeń, które mają na celu zainteresowanie młodzież tematem podatków, jak również pomagają uczniom i uczennicom ukształtować i wyrazić własne stanowisko na ten temat.

Nauczycieli i nauczycielki, którzy skorzystają z propozycji przeprowadzenia zajęć o podatkach według scenariuszy zajęć CEO, serdecznie zapraszamy do podzielenia się z nami swoją opinią i oceną udostępnionych materiałów - wszystkie uwagi gromadzimy w ankiecie podsumowującej zajęcia dostępnej tutaj>>