O programie

Zapraszamy do udziału w Programie Edukacji o Polityce – nowym programie edukacyjnym uruchamianym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Celem Programu jest zachęcenie nauczycielek i nauczycieli do prowadzenia z uczniami i uczennicami zajęć na temat istotnych zagadnień ze sfery polityki. Chcemy ułatwić prowadzenie zajęć, dzięki którym młodzi ludzie mają szansę:

 • zdobycia rzetelnych informacji na wybrane tematy dotyczące życia publicznego;
 • zapoznania się z opiniami na ich temat formułowanymi przez ekspertów z różnych środowisk ideowych i polityków z różnych partii politycznych;
 • analizowania zebranych materiałów;
 • określenia swojego stosunku do omawianego zagadnienia.

W naszym programie edukację o polityce rozumiemy jako część edukacji obywatelskiej, która ułatwia młodemu człowiekowi zrozumienie polityki i wyrobienie sobie własnego zdania na istotne kwestie dotyczące bezpośrednio życia publicznego.

Jesteśmy przekonani, że potrzebujemy w Polsce edukacji o polityce, które jednocześnie pozwala zrozumieć politykę i promuje dyskusję, w której wszyscy zaangażowani szanują swoje poglądy i wspólnie poszukują konsensusu – odpowiedzi na pytanie, jak możemy żyć wspólnie.

Dowiedz się więcej o edukacji o polityce. Kliknij tutaj >>

Projekt jest kierowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do uczniów w wieku od 14 do 19 lat. Do udziału w projekcie zgłaszają się nauczyciele wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Omawiane tematy

W pierwszej kolejności zaproponujemy prowadzenie zajęć na przynajmniej jeden z trzech opisanych poniżej tematów.

 1. Czy media publiczne są konieczne w państwie demokratycznym? Jaką rolę mogą i powinny odgrywać?  
 2. Jakie argumenty przemawiają za wyższymi, a jakie za niższymi podatkami? Jaką rolę państwo powinno odgrywać w gospodarce? 
 3. W jakim stopniu Polska powinna angażować się na arenie międzynarodowej? Czy Polska powinna dążyć do zbliżenia i zacieśnienia współpracy transatlantyckiej z USA, współpracy w ramach NATO lub UE? 

Dla każdego z trzech tematów przygotujemy trzy różne materiały

 • krótki scenariusz zajęć przedstawiający zagadnienie przeznaczony na jedną godzinę lekcyjną,
 • scenariusze zajęć na cykl 2 lub 3 lekcji omawiających zagadnienie i kończących się dyskusją,
 • scenariusz projektu uczniowskiego na wybrany temat.

Przygotowujemy również scenariusz zajęć wprowadzających, które pomagają w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czym jest i czym powinna być polityka.

Zapoznaj się ze scenariuszami zajęć. Kliknij tutaj >>

Wsparcie w ramach programu

Nauczyciele uczestniczący w programie otrzymują:

 • możliwość wzięcia udziału w szkoleniu wprowadzającym do programu w Warszawie, 24 listopada

Niestety, limit miejsc na szkolenie wprowadzające został wyczerpany. Staramy się pozyskać środki na kolejne szkolenia w regionach, ale na razie nie możemy pozwolić sobie na ich organizację.

 • scenariusze zajęć z materiałami wspierającymi – opracowywanych w ramach projektu

Wszystkie scenariusze zajęć są opracowywane w taki sposób by były gotowe do wykorzystania w pracy z uczniami, ale mogą wymagać adaptacji zgodnie z potrzebami grupy.

 • propozycje projektów uczniowskich w każdym z obszarów tematycznych omawianych w ramach programu

Propozycje będą zawierały sugerowane pytania kluczowe, cele i metody pracy, które mogą być dowolnie adaptowane przez grupę uczniów i uczennic realizujących projekt pod opieką nauczycielki lub nauczyciela.

 • materiały metodyczne na temat prowadzenia z uczniami rozmów o polityce

Materiały metodyczne wyjaśniają, jak przygotować się do prowadzenia z klasą zajęć na temat polityki i jak przeprowadzić te zajęcia.

 • możliwość udziału w webinariach metodycznych

Planujemy organizację przynajmniej 1 webinarium w semestrze. Webinarium będzie prowadzone przez polskich i zagranicznych ekspertów i praktyków.  

 • newslettter, w którym będziemy dzielili się wskazówkami metodycznymi i dobrymi praktykami – inspiracjami z innych szkół uczestniczących w projekcie

Zgłoś się do udziału w programie. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 listopada! Wypełnij formularz tutaj >>

Zadania nauczyciela

Od nauczycieli biorących udział w programie

 • przeprowadzenie minimum 3 lekcji na podstawie scenariuszy zajęć i wskazań metodologicznych oraz dydaktycznych udostępnionych przez CEO lub zachęcenie uczniów do przeprowadzenia młodzieżowego projektu edukacyjnego związanego z tematyką debat i udzielanie im wsparcia na każdym etapie realizacji projektu;
 • udział w dwóch webinariach tematycznych i metodologicznych prowadzonych przez ekspertów amerykańskich oraz praktyków;
 • stały kontakt z zespołem programu;
 • wysłanie relacji końcowej z prowadzonych działań oraz ankiety ewaluacyjnej najpóźniej do dnia 15 maja 2018 roku

Zapoznaj się z regulaminem programu. Kliknij tutaj>>

Wszyscy nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymają zaświadczenia potwierdzające ich udział w projekcie.

Projekt prowadzony jest dzięki wsparciu finansowemu Ambasady Stanów Zjednoczonych. 

Załączone dokumenty: 
 1. 1. Plakat opolityce.pdf (121KB)