Wybory 2023

Tegoroczny projekt w „Młodzi głosują” wiąże się z wyborami parlamentarnymi 2023

Uczestniczki i uczestnicy, poprzez własne działania, dowiedzą się więcej o roli Sejmu i Senatu, ordynacji wyborczej czy neutralności politycznej. Cała społeczność uczniowska zyska okazję, by tak jak dorośli, oddać głos na kandydujących polityków i dać znać o swoich poglądach.

Od 1995 roku w projektach „Młodzi głosują” wzięło udział kilka tysięcy szkół a ponad 3 miliony uczniów zagłosowało w szkolnych wyborach. Dołącz do nich już dziś!

W tygodniu przed otwarciem lokali wyborczych grupa uczestników i uczestniczek przeprowadzi symulację wyborów w szkole. Zrobi to pod opieką nauczyciela i ze wsparciem dostarczonych przez nas poradników, materiałów oraz wskazówek.

Prócz wsparcia w przeprowadzeniu szkolnych wyborów, „Młodzi głosują” to także:

Jak to działa?

Zespoły wybierają i realizują 1 z 2 zadań głównych:

Oczywiście możliwa jest realizacja obu działań, do czego gorąco zachęcamy.
W przypadku realizacji obu zadań, Zespół może przesłać relację tylko z jednego z nich.

Jako nauczycielka lub nauczyciel podejmiesz także dodatkowe aktywności:

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Młodzi głosują”?

Pamiętaj, organizacja symulacji wyborów w szkole NIE JEST agitacją wyborczą, JEST działaniem profrekwencyjnym i probywatelskim. W naszych materiałach znajdziesz najlepsze praktyki organizacji wyborów w szkole z zachowaniem najwyższego poziomu neutralności politycznej.

Jak się zgłosić?

Do udziału zapraszamy wszystkich nauczycieli i wszystkie nauczycielki ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W szczególności polecamy „Młodzi głosują” tym, którzy uczą WOS-u, HiT-u lub opiekują się samorządem uczniowskim.

Gdy zapiszesz się do projektu staniesz się koordynatorem/koordynatorką Zespołu, który prócz Ciebie powinien liczyć od 3 do 12 uczniów i uczennic w wieku 13-19 lat. Zespół możesz skompletować już teraz lub zrobić to na początku nowego roku szkolnego.

Razem jako Zespół otrzymacie dostęp do dedykowanej projektowi platformy i wspólnie będziecie odpowiadać za organizację szkolnych wyborów lub debaty. Nie oznacza to, że do poszczególnych działań nie mogą być zaangażowani inni uczniowie i uczennice – jak najbardziej do tego zachęcamy!

Zanim się zgłosisz, zadbaj o zgodę dyrektora na udział szkoły w projekcie

Z jednej szkoły zgłosić można tylko jeden Zespół.

Harmonogram działań

MŁODZI GŁOSUJĄ: wybory parlamentarne 2023 czerwiec – listopad 2023

 • Zgłoszenie na stronie zapisów CEO

  TERMIN: do 30.09.2023

  zachęcamy jednak by zapisu dokonać do 15.09.2023 – szkoły zarejestrowane w tym czasie otrzymają przesyłkę z materiałami pomocniczym

  KTO: Koordynatorka
  /koordynator

     Obligatoryjnie

 • Uruchomienie platformy „Młodzi głosują” – rejestracja Zespołu na platformie

  TERMIN: 20.07.2023 - 30.09.2023

  Wyślemy powiadomienie o uruchomieniu platformy wszystkim zapisanym

  KTO: Koordynatorka
  /koordynator

     Obligatoryjnie

 • Webinarium dla koordynatorek i koordynatorów: wsparcie w zajęciach i zadaniach

  TERMIN: 2.10.2023

  Wyślemy powiadomienie o uruchomieniu platformy wszystkim zapisanym

  KTO: Koordynatorka
  /koordynator

   Fakultatywnie

 • Wysyłka materiałów do szkół

  TERMIN: 19.09.2023

  KTO: Centrum Edukacji Obywatelskie

  Fizyczną wersję materiałów pomocniczych otrzymają szkoły zapisane do projektu do 15.09.2023

 • Przeprowadzenie symulacji wyborów i wprowadzenie wyników wyborów na platformę „Młodzi głosują”

  TERMIN: Tydzień przed terminem wyborów parlamentarnych
  (prawdopodobnie
  9-13.10.2023)

  KTO: Cały Zespół

  Obligatoryjnie jako alternatywa do przeprowadzenia debaty

 • Przeprowadzenie debaty na tematy ważne dla młodych

  TERMIN: Nie później niż do ostatniego dnia tygodnia poprzedzającego wybory parlamentarne

  KTO: Cały Zespół

  Obligatoryjnie jako alternatywa do przeprowadzenia wyborów

 • Przeprowadzenie 3 lekcji na podstawie udostępnionych scenariuszy

  TERMIN: Do 10.11.2023

  KTO: Koordynatorka
  /koordynator

  Obligatoryjnie

 • Udostępnienie relacji z wyborów lub debaty na platformie „Młodzi głosują”

  TERMIN: Do 17.11.2023

  KTO: Uczennice i uczniowie z Zespołu

  Obligatoryjnie

 • Przesłanie sprawozdania z przeprowadzonych lekcji i ankiety ewaluacyjnej

  TERMIN: Do 24.11.2023

  KTO: Koordynatorka
  /koordynator

  Obligatoryjnie

 • Wysyłka zaświadczeń ukończenia projektu

  TERMIN: Grudzień 2023

  KTO: Centrum Edukacji Obywatelskiej

  Dla szkół, które wypełniły obligatoryjne zadania projektu

Regulamin

Zapoznaj się z Regulaminem projektu.

Kontakt

Najczęstsze pytania

Projekt „Młodzi głosują” nie jest agitacją wyborczą, ponieważ nie zachęca do głosowania na określoną partię czy kandydata/kę. Projekt „Młodzi głosują” to projekt wzmacniający świadomy udział w życiu publicznym i edukujący na temat procedur demokratycznych. W naszych materiałach znajdziecie najlepsze praktyki organizacji wyborów w szkole z zachowaniem najwyższego poziomu neutralności politycznej. W tym roku możliwy jest również udział w „Młodzi głosują” bez organizacji szkolnych wyborów – w zamian przeprowadźcie uczniowską debatę na tematy ważne dla młodych. 

„Młodzi głosują” to projekt edukacyjny, który polega na:

 • przeprowadzeniu symulacji wyborów parlamentarnych 2023 w szkole;
 • przeprowadzeniu dyskusji na tematy ważne dla młodych ludzi.
  (wykonanie min. jednego z dwóch powyższych punktów jest warunkiem koniecznym uczestnictwa w projekcie)
 • zrealizowaniu zajęć lekcyjnych na podstawie przygotowanych przez nas angażujących scenariuszy lekcji dotyczących kompetencji Sejmu i Senatu, demokratycznej procedury wyborczej i innych tematów obywatelskich;
 • webinariach przygotowujących dla nauczycieli i nauczycielek;

Celem „Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

 • umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze;
 • dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów;
 • zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców.
 • stworzenie platformy do pełnej szacunku dyskusji o tematach ważnych dla młodych ludzi.

W „Młodzi głosują” może wziąć udział zarówno szkoła ponadpodstawowa, jak i podstawowa (w przypadku szkół podstawowych rekomendujemy włączenie w wybory klas 6-8). Zgłoszenia dokonuje nauczyciel/ka za zgodą dyrektora/ki szkoły.

 

By wziąć udział w „Młodzi głosują” należy uzyskać zgodę dyrektora szkoły, wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod tym linkiem: [ZAPISY] i utworzyć zespół liczący od 3 do 12 uczniów i uczennic, który zrealizuje zadania projektu.

Do „Młodzi głosują” można zgłosić się do 30 września 2023.

Zachęcamy jednak do jak najwcześniejszej rejestracji – szkoły zgłoszone do 15 września otrzymają darmową przesyłkę z zestawem przygotowanych przez nas materiałów pomocniczych.

 

„Młodzi głosują” nie ma określonej dopuszczalnej liczby osób uczestniczących w działaniach projektu. Do wzięcia czynnego udziału w szkolnych wyborach i debacie o ważnych sprawach zaproście całą społeczność uczniowską w szkołach ponadpodstawowych oraz klasy 6 i wyższe w szkołach podstawowych.

 

Zespół może liczyć od 3 do 12 uczennic/uczniów i musi posiadać swojego opiekuna lub opiekunkę – nauczyciela lub nauczycielkę.

 

Nie. W symulacji wyborczej „Młodzi głosują” mogą wziąć udział także osoby niepełnoletnie. Rekomendujemy by do głosowania dopuszczać uczniów i uczennice od 6 klasy szkół podstawowych.

Nie ma minimalnego wieku, który trzeba ukończyć, by wziąć udział w działaniach związanych z projektem, niemniej w przypadku szkół podstawowych rekomendujemy włączenie w działania klas 6-8.

Uczniowie i uczennice tworzące zespół powinni mieć nie mniej niż 13 i nie więcej niż 19 lat.

Szkoła w ramach projektu „Młodzi głosują” zobowiązuje się do przeprowadzenia przynajmniej 3 lekcji na podstawie naszych scenariuszy  oraz zrealizowania przynajmniej jednego z zadań głównych: przeprowadzenia szkolnej symulacji wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej lub organizację szkolnej debaty o tematach ważnych dla młodych. Oznacza to, że możliwe jest zaliczenie projektu bez przeprowadzania wyborów w szkole, zachęcamy jednak do realizacji obu zadań głównych.