ikonka świat
15 Lutego 2018

Uczniów i uczennice uczestniczących w cyklu zajęć na temat: "W jakim stopniu Polska powinna angażować się na arenie międzynarodowej? Czy Polska powinna dążyć do zbliżenia i zacieśnienia współpracy transatlantyckiej z USA, współpracy w ramach NATO lub UE?" zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskami partii politycznych i wiodących polskich think-tanków na temat relacji Polski z USA, UE oraz NATO.

ikonka media
07 Lutego 2018

Uczniów i uczennice uczestniczących w cyklu zajęć na temat: "Czy media publiczne są konieczne w państwie demokratycznym? Jaką rolę mogą i powinny odgrywać?" zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskami partii politycznych i wiodących polskich think-tanków na temat potrzeby (lub jej braku) istnienia mediów publicznych.

ikonka podatki
29 Stycznia 2018

Uczniów i uczennice uczestniczących w cyklu zajęć na temat: "Jakie argumenty przemawiają za wyższymi, a jakie za niższymi podatkami? Jaką rolę państwo powinno odgrywać w gospodarce?" zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskami partii politycznych i wiodących polskich think-tanków na temat wysokości podatków w Polsce.