Programy edukacyjne

Programy w obszarze “Wyjaśniaj politykę” umożliwiają młodym ludziom udział w dyskusjach i działaniach odnoszących się do bieżących wydarzeń z życia społeczno-politycznego. Wszystkie bazują na założeniu, że szkoła powinna być miejscem umożliwiającym uczniom i uczennicom formowanie i wyrażanie swoich poglądów odnośnie tego, co dzieje się w otaczającej ich rzeczywistości. Dajemy nauczycielom narzędzia ułatwiające prowadzenie takich zajęć i dyskusji w duchu neutralności politycznej i z zachowaniem wzajemnego szacunku. 

W tym obszarze tematycznym głównymi realizowanymi przez CEO działaniami są program edukacji wyborczej “Młodzi Głosują” oraz narzędzie do porównywania poglądów politycznych “Latarnik wyborczy”. Ponadto prowadzimy działanie z zakresu edukacji o UE: “Europejski Uniwersytet Latający” oraz publikujemy materiały merytoryczne.

Europejski Uniwersytet Latający

kiedy: 1.05.2021 – 30.04.2022

kto: uczniowie i uczennice

etap: szkoły podstawowe (klasy 7,8) i ponadpodstawowe z miejscowości do 50 tys. mieszkańców

forma: warsztaty stacjonarne w szkołach lub online dla uczniów i uczennic prowadzone przez animatora EUL i eksperta z Team Europe przy PKE

o czym: o Unii Europeskiej – o edukacji i pracy w UEi, demokracji i jej kryzysach, przyszłości UE i jej problemach, tożsamości i dziedzictwie europejskim

cel: zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększenie wiedzy uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE

trwa

Europejski Uniwersytet Latający to praktyczne “lekcje” dla młodzieży zainteresowanej tematyką europejską, poprzez które chcemy pokazać, że Unia Europejska dotyczy wielu obszarów naszego codziennego życia, i że sami możemy mieć wpływ na decyzje podejmowane przez unijne instytucje.

Podczas spotkań prowadzonych przez ekspertów Team Europe i animatorów CEO rozmawiamy o edukacji i pracy w Unii, demokracji i jej kryzysach, przyszłości Unii i jej problemach, tożsamości i dziedzictwie europejskim.

cykliczny

kiedy: w czasie wyborów parlamentarnych/ prezydenckich/ europejskich

kto: uczniowie i uczennice

etap: szkoły podstawowe (klasy 6,7,8) i ponadpodstawowe

forma: platforma poprzez którą wspieramy szkoły w organizacji kampanii profekwencyjnych i symulacji wyborów powszechnych

o czym: o edukacji wyborczej, świadomym głosowaniu

cel: Celem akcji jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach.

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej od 27 lat zaprasza polskie szkoły do prowadzenia działań profrekwencyjnych przed wyborami. Do tej pory w symulacjach wyborów wzięło udział ponad 3 miliony uczniów i uczennic!

Celem akcji Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

  • umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze kandydujące w danych wyborach;
  • dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów – materiały, infografiki, scenariusze lekcji.

Więcej informacji

Sprawdź wybrane, najważniejsze programy i projekty, które realizowaliśmy w przeszłości.

W tym obszarze tematycznym głównymi realizowanymi przez CEO działaniami są program edukacji wyborczej “Młodzi Głosują” oraz narzędzie do porównywania poglądów politycznych “Latarnik wyborczy”. Ponadto prowadzimy działanie z zakresu edukacji o UE: “Europejski Uniwersytet Latający” oraz publikujemy materiały merytoryczne.