Tematy

Edukacja europejska

Edukacja europejska ułatwia młodym ludziom poznanie Europy oraz wyrobienie sobie własnego zdania na tematy europejskie, poprzez  zdobycie  rzetelnej wiedzy i poznaniu zróżnicowanych opinii.

Edukacja europejska powinna więc:

 • poszerzać  wiedzę z zakresu historii Europy  oraz wiedzy o państwach Europy, ich geografii, historii, tradycji, kulturze i wzajemnych stosunkach;
 • przygotować młode pokolenie do funkcjonowania w różnych obszarach życia wspólnoty europejskiej; 
 • pobudzać do przedsiębiorczości, kształtować postawy aktywności i kreatywności wobec nowych wyzwań i problemów Europy.

Edukacja o polityce

Edukacja o polityce to część edukacji obywatelskiej, która ułatwia młodemu człowiekowi zrozumienie polityki i wyrobienie sobie własnego zdania na istotne kwestie dotyczące bezpośrednio życia publicznego. Edukacja o polityce powinna więc:

 • tłumaczyć młodym ludziom politykę jako sztukę rządzenia państwem i poszukiwania odpowiedzi na pytanie, jak możemy żyć razem jako wspólnota;
 • identyfikować kluczowe kwestie obecne w debacie publicznej i pomagać młodzieży w ich analizowaniu z różnych perspektyw;
 • ułatwiać uczniom i uczennicom wyrobienie sobie własnego zdania na te tematy (dzięki zdobyciu podstawowej, rzetelnej wiedzy, poznaniu zróżnicowanych opinii i odwołaniu do własnych wartości).

Edukacja wyborcza

Prowadząc edukację wyborczą:

 • uczymy, dlaczego wybory są jednym z podstawowych praw i obowiązków obywatelskich;
 • wyjaśniamy, na czym polegają wybory powszechne w Polsce (prezydenckie, parlamentarne, samorządowe, europejskie);
 • pokazujemy, co to znaczy głosować świadomie i odpowiedzialnie oraz dajemy do tego konkretne narzędzia, np. Latarnik Wyborczy;
 • zapraszamy do organizacji młodzieżowych wyborów na wzór wyborów powszechnych w swojej szkole w ramach Młodzi głosują;
 • oddajemy odpowiedzialność młodzieży, która przeprowadza działania zachęcających do udziału w wyborach (tzw. kampanie profekwencyjne).