Uczę historii i teraźniejszości

Wierzymy, że szkoła jest miejscem, w którym młodzi ludzie powinni:
– rozmawiać o ważnych współczesnych wydarzeniach,
– wyrażać i budować swoje poglądy,
– poznawać kontekst lokalny i globalny zjawisk, które ich dotykają. 

Jesteśmy przekonani, że można to robić w sposób rzetelny, bez ideologizacji i indoktrynacji – dlatego przygotowaliśmy dla osób rozpoczynających nauczanie przedmiotu historia i teraźniejszość zestaw scenariuszy lekcji i innych materiałów, które pomogą Wam zgodnie z tymi założeniami realizować podstawę programową.

Scenariusze lekcji oraz materiały podręcznikowe znajdziesz w sekcji „Baza wiedzy”.

Zaczynasz uczyć historii i teraźniejszości? Dołącz do programu, w którym:

  • wesprzemy Cię w realizacji podstawy programowej,
  • zainspirujemy, abyś na lekcjach tego przedmiotu poruszał wątki, które dotyczą współczesności,
  • zaproponujemy Ci rozwiązania, dzięki którym uczennice i uczniowie zaangażują się w zajęcia HiT. 

Jak wygląda udział w programie

Projekt „Uczę historii i teraźniejszości” współfinansowany jest przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu „Szkoła ucząca się”