Historia i teraźniejszość

Zaczynasz uczyć historii i teraźniejszości? Dołącz do programu, w którym:

  • wesprzemy Cię w realizacji podstawy programowej,
  • zainspirujemy, abyś na lekcjach tego przedmiotu poruszał wątki, które dotyczą współczesności,
  • zaproponujemy Ci rozwiązania, dzięki którym uczennice i uczniowie zaangażują się w zajęcia HiT. 

Historia i teraźniejszość to nowy przedmiot. Sprawdź, jak możesz nauczać go w ciekawy i przemyślany sposób. Jeśli zgłosisz się do programu, otrzymasz:

  • ramowy plan nauczania przygotowany przez nasz zespół ekspercki,
  • scenariusze lekcji wraz z materiałami pomocniczymi (m.in. kartami pracy),
  • wskazówki, jak wystawiać oceny z proponowanych w programie aktywności.

Jak wygląda udział w programie

Program trwa przez cały rok szkolny 2022/2023. Każdorazowo zdecydujesz, czy chcesz wziąć udział w webinarium. Każde z nich będzie poświęcone wybranemu wątkowi z podstawy programowej Historii i teraźniejszości.