Jak wspieramy?

Materiały edukacyjne

Zobacz i wykorzystaj nasze materiały edukacyjne. Znajdziesz tu inspiracje, jak i wiedzę merytoryczną.

zobacz

Programy edukacyjne

Zapoznaj się z programami edukacyjnymi dla szkół, przygotowanymi przez naszych ekspertów.

weź udział

Latarnik Wyborczy

Najpopularniejsze w Polsce narzędzie porównujące poglądy partii i kandydatów w wyborach z własnymi.

sprawdź

Młodzi głosują

Platforma, za pomocą której szkoły przeprowadzają symulacje wyborów i publikują wyniki.

sprawdź

Szczególnie polecamy

  • Scenariusz zajęć
Parlament RP
Materiał zawiera trzy scenariusze lekcji dotyczące kompetencji oraz roli Sejmu RP i Senatu RP, spo
Zobacz
  • Scenariusz zajęć
Prezydent RP
Materiał zawiera trzy scenariusze lekcji dotyczące roli i kompetencji Prezydenta Rzeczypospolitej
Zobacz
  • Scenariusz zajęć
Parlament Europejski
Materiał zawiera trzy scenariusze lekcji dotyczące tego, czym zajmuje się Parlament Europejski, j
Zobacz
  • Publikacja
Jak skutecznie zachęcić do głosowania?
Jaki sposób zorganizować szkolną symulację wyborów powszechnych oraz kampanię profekwencyjną
Zobacz

Dlaczego warto?

Edukacja o polityce to edukacja o tym, co dotyczy każdej i każdego z nas.

Dyskusje o polityce w szkole mają ogromny wpływ na to, jakie postawy wobec demokracji i dobra wspólnego wykształcą się w młodych ludziach, dlatego też mają bezpośredni wpływ na to, jaka będzie kondycja demokracji i polityki również poza szkołą. Wierzymy, że poruszanie bieżących tematów społecznych i politycznych i umożliwianie uczniom i uczennicom otwartej dyskusji na nie jest rolą i obowiązkiem szkoły.

Szkoła, w której uczniowie dyskutują na ważne dla nich tematy jest miejscem przyjaznym i otwartym.

Uczniowie, dyskutując na tematy społeczne i polityczne zdobywają wiedzę o otaczającym ich świecie.

Nauczyciel podejmujący bieżące tematy buduje zaufanie i wzmacnia swój autorytet wśród uczniów.

Program „Młodzi Głosują+” jest realizowany w ramach projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, zwanym dalej Projektem. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.