Program Edukacji o Polityce
organizowany jest przez:

A A A

Dlaczego warto zajmować się edukacją o polityce w szkole?

Badania społeczne dowodzą, że angażujące zajęcia z zakresu edukacji obywatelskiej powodują, że młodzi ludzie chętniej włączają się w życie publiczne po osiągnięciu dorosłości...

Więcej>>

O Edukacji o polityce

Edukacja o polityce to część edukacji obywatelskiej, która ułatwia młodemu człowiekowi zrozumienie polityki i wyrobienie sobie własnego zdania na istotne kwestie dotyczące bezpośrednio życia publicznego.

Więcej >

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.