analiza okładka
30 Maja 2018

Serdecznie zapraszamy do przeprowadzenia z uczniami i uczennicami cyklu dwóch zajęć lekcyjnych poświęconych analizie przekazów medialnych. Przygotowaliśmy scenariusze angażujących lekcji, w których wykorzystujemy przykłady artykułów, materiałów video, memów, satyry, fake newsów z głośnych i aktualnych tematów, które z pewnością zainteresują uczniów i uczennice. Podczas zajęć młodzi ludzie ćwiczą analizę przekazów medialnych, odróżnianie opinii od faktów, rozpoznawanie technik manipulacyjnych i perswazyjnych.

15 Lutego 2018

Zapraszamy do przeprowadzenia cyklu zajęć dotyczących relacji Polski z USA, UE oraz NATO, podczas których uczniowie i uczennice prowadzą dyskusje na temat suwerenności we współczesnym świecie i priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz określają swoje stanowisko i wymieniają się poglądami na temat tego, czy Polska powinna zwiększać wydatki na obronę, jak również tego, czy Polska powinna wejść do strefy euro. Zajęcia zachęcają także do przeprowadzenia lokalnego projektu młodzieżowego, w ramach którego uczniowie i uczennice prowadzą badania lokalnej opinii publicznej na temat członkostwa Polski w UE i NATO oraz kierunków polskiej polityki zagranicznej.

okładka media
07 Lutego 2018

Zapraszamy do przeprowadzenia cyklu zajęć o mediach publicznych, podczas których uczniowie i uczennice poznają zadania i funkcje mediów publicznych oraz podejmują dyskusję na temat tego, czy media publiczne są konieczne w państwie demokratycznym. Zajęcia zachęcają także do przeprowadzenia lokalnego projektu młodzieżowego, w ramach którego uczniowie i uczennice tworzą własne media szkolne oraz wcielają się w rolę dziennikarek i dziennikarzy.

okladka
30 Stycznia 2018

Zapraszamy do przeprowadzenia cyklu zajęć o podatkach, podczas których uczniowie i uczennice poznają rodzaje i stawki podatków w Polsce i podejmują dyskusję na temat tego, czy należy podwyższać czy obniżać podatki. Zajęcia zachęcają także do przeprowadzenia lokalnego projektu młodzieżowego, w ramach którego uczniowie i uczennice poznają strukturę dochodów i wydatków w swojej miejscowości oraz dzielą się zdobytymi informacjami ze społecznością lokalną.