Wybory 2024

Tegoroczny projekt w „Młodzi głosują” wiąże się z wyborami do Parlamentu Europejskiego 2024

Uczestniczki i uczestnicy, poprzez własne działania, dowiedzą się więcej o roli Parlamentu Europejskiego, zrozumieją jak Unia Europejska wpływa na nasze codzienne życie i poznają jak obywatelki i obywatele mogą partycypować w europejskiej demokracji. Cała społeczność uczniowska zyska okazję, by tak jak dorośli, oddać głos na kandydujące ugrupowania polityczne i dać znać o swoich poglądach. 

Od 1995 roku w projektach „Młodzi głosują” wzięło udział kilka tysięcy szkół a ponad 3 miliony
uczniów zagłosowało w szkolnych wyborach. Dołącz do nich już dziś!

W tygodniu przed otwarciem lokali wyborczych grupa uczestników i uczestniczek przeprowadzi symulację wyborów w szkole. Zrobi to pod opieką nauczyciela i ze wsparciem dostarczonych przez nas poradników, materiałów oraz wskazówek.

Prócz wsparcia w przeprowadzeniu szkolnych wyborów, „Młodzi głosują” to także:

1. Jak to działa?

Zespoły wybierają i realizują 1 z 2 zadań głównych:

2. Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Młodzi głosują”?

Pamiętaj, organizacja symulacji wyborów w szkole NIE JEST agitacją wyborczą, JEST działaniem profrekwencyjnym i probywatelskim. W naszych materiałach znajdziesz najlepsze praktyki organizacji wyborów w szkole z zachowaniem najwyższego poziomu neutralności politycznej. Kuratoria oświatowe z całej Polski w swoich komunikatach zapraszają do uczestnictwa. 

3. Jak się zgłosić?

Zanim się zgłosisz, zadbaj o zgodę dyrektora na udział szkoły w projekcie.

Z jednej szkoły zgłosić można tylko jeden Zespół.

MŁODZI GŁOSUJĄ - Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024:
styczeń – czerwiec 2024

 • Zgłoszenie

  TERMIN: do 10.05.2024

  zachęcamy jednak by zapisać szkołę do 20.04.2024 – szkoły zarejestrowane w tym czasie otrzymają przesyłkę z materiałami pomocniczym

  KTO: Koordynatorka/koordynator

     Obligatoryjnie

 • Uruchomienie platformy „Młodzi głosują” – rejestracja Zespołu na platformie

  TERMIN: 5.01.2024 - 10.05.2024

  Wyślemy powiadomienie z instrukcją logowanie na platformę wszystkim zapisanym

  KTO: Koordynatorka
  /koordynator

     Obligatoryjnie

 • WEBINARIUM DLA ZESPOŁÓW ORGANIZUJĄCYCH DEBATĘ

  TERMIN: 18.03.2024

  Zaproszenia do webinarium prześlemy wszystkim zapisanym

  KTO: Cały Zespół

  Fakultatywnie

 • ORGANIZACJA DEBATY PRZEZ ZESPOŁY UCZNIOWSKIE

  TERMIN: do 12.04.2024

  Debaty można przeprowadzić na forum szkoły lub poza szkołą

  KTO: Zespół Uczniowski

  Fakultatywnie

 • UDOSTĘPNIENIE RELACJI Z DEBATY NA PLATFORMIE MŁODZI GŁOSUJĄ

  TERMIN: do 18.04.2024

  KTO: Zespół Uczniowski

  Fakultatywnie

 • WYSYŁKA MATERIAŁÓW DO SZKÓŁ

  TERMIN: 30.04.2024

  KTO: Centrum Edukacji Obywatelskie

  Fizyczną wersję materiałów pomocniczych otrzymają szkoły zapisane do projektu do 20.04.2024

 • PRZEPROWADZENIE SYMULACJI WYBORÓW I WPROWADZENIE WYNIKÓW WYBORÓW NA PLATFORMĘ „MŁODZI GŁOSUJĄ”

  TERMIN: 28.05.2024

  KTO: Zespół Uczniowski

     Obligatoryjnie

 • PRZEPROWADZENIE 3 LEKCJI NA PODSTAWIE UDOSTĘPNIONYCH SCENARIUSZY

   TERMIN: Do 15.06.2024

  KTO: Koordynatorka/koordynator

     Obligatoryjnie

 • Udostępnienie relacji z wyborów na platformie „Młodzi głosują”

  TERMIN: Do 15.06.2024

  KTO: Cały Zespół

     Obligatoryjnie

 • Przesłanie sprawozdania z przeprowadzonych lekcji i ankiety ewaluacyjnej

  TERMIN: Do 15.06.2024

  KTO: Koordynatorka
  /koordynator

     Obligatoryjnie

 • Wysyłka zaświadczeń ukończenia projektu

  TERMIN: Czerwiec 2024

  KTO: Centrum Edukacji Obywatelskiej

  Dla szkół, które wypełniły obligatoryjne zadania projektu

Regulamin

Zapoznaj się z Regulaminem projektu.

Kontakt

Najczęstsze pytania

Projekt „Młodzi głosują” nie jest agitacją wyborczą, ponieważ nie zachęca do głosowania na określoną partię czy kandydata/kę. Projekt „Młodzi głosują” to projekt wzmacniający świadomy udział w życiu publicznym i edukujący na temat procedur demokratycznych. W naszych materiałach znajdziecie najlepsze praktyki organizacji wyborów w szkole z zachowaniem najwyższego poziomu neutralności politycznej.

„Młodzi głosują” to projekt edukacyjny, który polega na:

 • przeprowadzeniu szkolnej symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego 2024;
 • przeprowadzeniu dyskusji na tematy ważne dla młodych ludzi;
 • zrealizowaniu zajęć lekcyjnych na podstawie przygotowanych przez nas angażujących scenariuszy lekcji dotyczących roli UE, demokratycznej procedury wyborczej i innych tematów obywatelskich;
 • webinariach przygotowujących dla nauczycieli, nauczycielek i Zespołów uczniowskich

Celem „Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

 • umożliwienie młodym udziału w wyborach szkolnych i oddania głosu na konkretne komitety wyborcze;
 • dostarczenie informacji na temat procedur demokratycznych i znaczenia wyborów;
 • zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej, skierowane do dorosłych wyborców.
 • stworzenie platformy do pełnej szacunku dyskusji o tematach ważnych dla młodych ludzi.

W „Młodzi głosują” może wziąć udział zarówno szkoła ponadpodstawowa, jak i podstawowa (w przypadku szkół podstawowych rekomendujemy włączenie w wybory klas 6-8). Zgłoszenia dokonuje nauczyciel/ka za zgodą dyrektora/ki szkoły.

By wziąć udział w „Młodzi głosują” należy uzyskać zgodę dyrektora szkoły, wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod tym linkiem: [ZAPISY] i utworzyć zespół liczący od 3 do 12 uczniów i uczennic, który zrealizuje zadania projektu.

Do „Młodzi głosują” można zgłosić się do 10 maja 2024.

Zachęcamy jednak do jak najwcześniejszej rejestracji – szkoły zgłoszone do 20 kwietnia otrzymają darmową przesyłkę z zestawem przygotowanych przez nas materiałów pomocniczych.

„Młodzi głosują” nie ma określonej dopuszczalnej liczby osób uczestniczących w aktywnościach projektu. Do wzięcia czynnego udziału w szkolnych wyborach i debacie o ważnych sprawach zaproście całą społeczność uczniowską w szkołach ponadpodstawowych oraz klasy 6 i wyższe w szkołach podstawowych.

Zespół może liczyć od 3 do 12 uczennic/uczniów i musi posiadać swojego opiekuna lub opiekunkę – nauczyciela lub nauczycielkę.

Nie. W symulacji wyborczej „Młodzi głosują” mogą wziąć udział także osoby niepełnoletnie. Rekomendujemy by do głosowania dopuszczać uczniów i uczennice od 6 klasy szkół podstawowych.

Nie ma minimalnego wieku, który trzeba ukończyć, by wziąć udział w działaniach związanych z projektem, niemniej w przypadku szkół podstawowych rekomendujemy włączenie w działania klas 6-8.

Uczniowie i uczennice tworzące zespół powinni mieć nie mniej niż 13 i nie więcej niż 19 lat.

Szkoła w ramach projektu „Młodzi głosują” zobowiązuje się do przeprowadzenia przynajmniej 3 lekcji na podstawie naszych scenariuszy oraz przeprowadzenia szkolnej symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dodatkowo na platformie Młodzi głosują należy udostępnić relację z wymienionych wyżej działań.Unia Europejska

Ten projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
Treści przedstawione na stronie odzwierciedlają stanowisko autorów projektu, a Parlament Europejski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nich informacji. 

Nie ten projekt? Zapraszamy tu: