Co robimy?

Od wielu lat przy okazji wyborów powszechnych (prezydenckich, parlamentarnych, europejskich, samorządowych) podejmujemy konkretne działania z zakresu edukacji wyborczej.

Latarnik wyboczy

Latarnik Wyborczy to darmowe narzędzie internetowe, umożliwiające łatwe porównanie swoich poglądów z deklaracjami komitetów wyborczych. Tworzymy je, by pomagać w podejmowaniu świadomych decyzji wyborczych osobom średnio i słabo zainteresowanym polityką. Dlatego dbamy, by narzędzie to było możliwie proste w obsłudze, a zawarte w nim stwierdzenia były sformułowane w sposób przystępny i zrozumiały.

Latarnik wymaga od osoby wypełniającej go ustosunkowania się do ok. 25 stwierdzeń dotyczących kwestii politycznych, społecznych i ekonomicznych. Następnie narzędzie porównuje odpowiedzi użytkownika lub użytkowniczki z odpowiedziami komitetów wyborczych i oblicza ich procentową zgodność.

Młodzi głosują

Celem akcji Młodzi głosują jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy. Program Młodzi głosują daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych sprawach dla kraju i wspólnoty europejskiej.