Neutralność polityczna

W prowadzeniu działań z zakresu edukacji wyborczej za szczególnie ważne uznajemy zachowanie tzw. neutralności politycznej. Neutralność polityczna oznacza nie pokazywanie publicznie swoich preferencji wobec określonych partii czy poglądów politycznych.

Dbanie o neutralność polityczną w edukacji wyborczej pozwala:

Przykłady zachowania neutralności politycznej w szkole:

Jak ma się neutralność polityczna do agitacji politycznej?

Zachowanie neutralności politycznej pozwala prowadzić edukację wyborczą bez podejrzenia o agitację polityczną, która jest zakazana na terenie szkoły. Zgodnie z zapisami Kodeksu wyborczego:

agitacją wyborczą jest publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób lub do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego (art. 105 § 1).

Za agitację wyborczą nie uznaje się prowadzonych przez szkołę zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej polegających na upowszechnianiu wśród uczniów wiedzy o prawach i obowiązkach obywateli, znaczeniu wyborów w funkcjonowaniu demokratycznego państwa prawa oraz zasadach organizacji wyborów (art. 108 § 3).