Dlaczego warto rozmawiać

Szkoła może i powinna uczyć młodych ludzi demokracji i tolerancji politycznej. Edukacja obywatelska powinna pokazywać młodym ludziom, że świat polityki jest rzeczywistością dynamiczną i podlegającą zmianie, na którą obywatele mają wpływ, którą obywatele mogą kształtować. Demokracja nie istnieje bez dyskusji i zaangażowania obywateli. Szkoła powinna przekazywać młodym ludziom, że wszyscy członkowie społeczeństwa są politycznie równi i mają równe prawo do uczestnictwa w dyskusji na tematy polityczne i w procesie podejmowania decyzji politycznych. W ten sposób szkoła może kształtować w młodych ludziach tolerancję polityczną, rozumianą jako gotowość do dawania innym ludziom równego prawa do wyrażania swoich poglądów, także wtedy gdy są one inne niż ich własne. Tolerancja polityczna w tym sensie to nic innego jak zgadzanie się na niezgadzanie się ze sobą. Zajęcia o polityce nie powinny prowadzić do przekonywania innych do swoich racji – ich największą wartością jest to, że uczennice i uczniowie stają się bardziej świadomi tego, jak wiele opinii i poglądów funkcjonuje w społeczeństwie i, że wszystkie one są legitymizowane.

Dyskusje o polityce prowadzone w szkole mają ogromny wpływ na kondycję demokracji poza szkołą, ponieważ: