Unia i świat

Silna pozycja Europy na świecie

Komisja Europejska uważa, że Unia Europejska powinna pełnić bardziej aktywną rolę i donośniej zabierać głos na arenie międzynarodowej. 

Silna, otwarta i sprawiedliwa polityka handlowa, dzięki której Europa jest atrakcyjnym miejscem dla biznesu, ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia roli UE jako światowego lidera. Europejskie przywództwo oznacza również ścisłą współpracę z krajami sąsiadującymi i partnerami, wprowadzenie kompleksowej strategii na rzecz Afryki i potwierdzenie europejskiej perspektywy krajów Bałkanów Zachodnich.

Komisja chce osiągnąć skoordynowane podejście do działań zewnętrznych – od pomocy rozwojowej po wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. Podejście takie ma zapewnić Europie silniejszą i jednolitą pozycję na świecie.

W ramach swojej polityki zewnętrznej UE prowadzi między innymi takie działania:

Polecane materiały

scenariusze
Scenariusz lekcji w wersji stacjonarnej i online

Unia i świat

Scenariusz lekcji dla nauczycieli nt. na temat celów pomocy rozwojowej UE, a także historii konkretnych ludzi, którym pomogła Unia Europejskiej.

publikacje
Publikacja- materiał zewnętrzny

Sprawy zagraniczne i polityka bezpieczeństwa

Publikacja Komisji Europejskiej dotycząca polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej.

scenariusze
Publikacja- materiał zewnętrzny

Pomoc humanitarna i ochrona ludności

Publikacja Komisji Europejskiej dot. pomoc udzielanej przez UE ofiarom klęsk żywiołowych i konfliktów oraz ochrony osób znajdujących się w niebezpieczeństwie.  

publikacje
Publikacja- materiał zewnętrzny

An introduction to the European Union’s international cooperation and development policy

Publikacja Komisji Europejskiej w jęz. angielskim dot. unijnej polityki rozwoju i współpracy.